P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
22
 
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

                    Š.g. 17.maijā noslēdzās Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” organizētās 40 stundu mācības “Būvdarbu tāmēšana”, kurās piedalījās speciālisti no  VAS Latvijas dzelzceļa  Ģenerāldirekcijas,  Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa un Ceļu distances.

Kursu vadīja  lektors Mag. Ing. Guntars Liepiņš.

Mācību laikā tika apskatītas tēmas, kas skar būvniecības likumdošanu, terminoloģiju un vispārīgos ekonomikas pamatprincipus. Nodarbībās izskatīja būvdarbu tāmēšanas tehniskos aspektus, būvdarbu tehnoloģiju un būvizmaksu elementus - darbaspēks, materiāli, mehānismi, instrumenti un palīgierīces, tika rēķināta būvdarbu pašizmaksa un būvniecības līgumcena. 

Katra darbinieka izaicinājums bija ļoti apjomīgu un laikietilpīgu mājas darbu gatavošana.

Aptaujājot dalībniekus, secinājums viens - mācības, lai arī sarežģītas un grūtas, tomēr bija ļoti noderīgas, jo lektors ne tikai izklāstīja mācību tēmas, bet arī sniedza personīgās konsultācijas un veicināja diskusijas.

 Uz jautājumu, vai nākotnē nepieciešams organizēt līdzīga satura mācības, visi aptaujātie kolēģi atbildēja apstiprinoši. Cildinošas atsauksmes ieguva arī lektors, kuru visi dalībnieki novērtēja, kā augsta līmeņa profesionāli.

Noslēdzoties mācību kursam, dalībnieki saņēma Būvdarbu tāmēšanas sertifikātus, kas dod 10 kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificētu būvspeciālistu prakses uzraudzībai.