P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem un izmantojot informācijas tehnoloģiju risinājumus, LDZ Mācību centrs turpina aktīvu darbu arī ārkārtējās situācijas laikā. Mācību kursi visiem interesentiem ir pieejami tiešsaistē.LDZ Mācību centrā 2021.gada februārī  tika organizēti četri tiešsaistes mācību kursi:

  1. Uzticības persona darba aizsardzībā (40 ak/h);
  2. Dzelzceļa infrastruktūras pievedceļu uzturēšanas īpatnības (8 ak/h);
  3. Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētāju un no zemes vadāmo celtņu operatoru apmācība (8 ak/h).
  4. Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Atbildīgais speciālists  par kravas celtņu tehnisko stāvokli, to drošu lietošanu un kravas drošu pārvietošanu (8 ak/h).

Mācības tiešsaistē sniedz iespēju visattālākajiem kursu dalībniekiem un pasniedzējiem sadarboties vienuviet, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.  Februārī zināšanas ieguva un pilnveidoja  63 izglītojamie, no kuriem 5% bija ārējie klienti. Mācību procesā bija iesaistīti  seši pasniedzēji, kuri arī ir pielāgojušies esošajai situācijai un pilnveidojuši savas zināšanas attālināto mācību vadīšanas rīku izmantošanā.Lai tiešsaistes mācību process noritētu veiksmīgi, katrs mācību kursu dalībnieks pirms mācībām tika uzrunāts un konsultēts individuāli. Tiem, kuriem bija pieslēgšanās grūtības un neskaidrības par darbošanos tīmeklī, tika novadītas individuālas apmācības un sniegts atbalsts. Tādā veidā mācību kursu dalībnieki ieguva jaunas zināšanas ne tikai konkrētā jomā, bet uzlaboja arī savas digitālās prasmes.Lai iegūtu atgriezenisko saiti, mācību kursu noslēgumā izglītojamie apliecina arī savas zināšanas, kārtojot zināšanu pārbaudes testu LDZ Mācību centra e‑apmācību vidē Moodle.Attālinātā mācību procesa kvalitātes  uzlabošanai un pilnveidošanai mācību kursu dalībnieki tiek aicināti arī izteikt savu vērtējumu un aizpildīt elektronisko aptaujas anketu.Vairums izglītojamo mācības novērtē ļoti pozitīvi, atzīmējot, ka iegūtās zināšanas palīdzēs viņiem profesionālajā darbībā.LDZ Mācību centra komanda priecājas, ka, neskatoties uz grūtībām un neierasto mācību vidi, lielākā daļa aptaujāto mācību procesu un pasniedzēju sniegumu novērtē atzinīgi!Lai atvieglotu attālināto mācību procesu, pasniedzēji pārdomāti izstrādā prezentācijas, iekļaujot tajās video un foto materiālus, un mācību kursu dalībnieki to novērtē kā apstākli, kas ļauj vieglāk uztvert mācību vielu. Pasniedzēji  mācību dalībniekus iesaista arī diskusijās un rosina uzdot jautājumus, kas paaugstina mācību procesa efektivitāti. LDZ Mācību centrs turpinās darbu pie e-vides pilnveidošanas un sniegs atbalstu ikvienam mācību dalībniekam.