Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Gada nogale ir laiks, kad ik katrs apstājas, atskatās uz paveikto, izvērtē aizvadītā gada īpašākos brīžus un iezīmē jaunas ieceres.

Arī Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” kolektīvs apkopojis aizvadītajā gadā paveikto. Šis gads ir bijis ļoti spraigs un darbīgs. Paralēli pamatdarbam mācību procesa nodrošināšanā, 2015.gadā darīts un padarīts ir ļoti daudz. Pavisam apmācīti ir 7113 izglītojamie 65 mācību programmās, īstenota otrā VAS Latvijas dzelzceļš vadītāju izaugsmes programma, rīkoti semināri par aktualitātēm likumdošanas jautājumos, izstrādātas jaunas, LDz vajadzībām atbilstošas mācību programmas. Piesaistot Eiropas Savienības un tās Sociālā fonda līdzfinansējumus, realizēti projekti un apmācīti VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki šādās jomās: “Personāla vadītāju un speciālistu apmācība – zināšanu un prasmju paaugstināšanai”, “Darbinieku apmācība darba aizsardzības un darba efektivitātes paaugstināšanai” un “Datorprasmju apmācība elektroniskā vidē (e-apmācība)”.

Decembris ir mēnesis, kad labiem darbiem un vārdiem ir īpaša nozīme. Tāpēc š.g. 22.decembrī LDZ Mācību centrā valdīja īpaša svētku noskaņa: tika rīkots gada noslēguma pasākums, lai pateiktos LDZ Mācību centra pasniedzējiem - LDz darbiniekiem par ieguldīto darbu izglītības procesa nodrošināšanā, pilnveidošanā un par aktīvu darbību LDz koncerna darbinieku apmācībā.

Klātesošos uzrunāja Personāla direktore Lolita SMILTNIECE un Valdes loceklis, viceprezidents tehniskās ekspluatācijas jautājumos Ēriks ŠMUKSTS. Viņi pateicās par pasniedzēju devumu un, kā vislielāko vērtību viņu darbā izcēla zināšanas, kā arī vēlmi un prasmi dalīties ar tām. Pasākuma laikā pasniedzēji saņēma ne tikai  pateicības vārdus, bet  arī apbalvojumus -  par aktīvu izglītojošo darbību  šajā gadā  Uzslavas rakstu saņēma trīs VAS "Latvijas dzelzceļš" darbinieki - pasniedzēji.

Lai rastu iedvesmu un sparu iet tālāk, sasniedzot vēl vairāk,  pasākuma turpinājumā pasniedzējiem bija iespēja  piedalīties seminārā, kura laikā viņi dalījās pieredzē un guva jaunas zināšanas savas pasniegšanas meistarības paaugstināšanai un pilnveidošanai.

 

Sveicam visus LDz  koncerna darbiniekus 2016.gadā! Lai Jaunais gads ir piepildīts ar darbīgām dienām, labām domām, gandarījumu par paveikto, prieku par dzīvi un sapņiem, kas īstenojas!

 

Tad, kad nav sniega vai saules,

Meklēsim gaišumu sevī,

Jo uz šīs sirmās zemes

Vienīgi mēs to spējam:

Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi.

Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,

Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi….

(M.Svīķe)

 

LDZ Mācību centra kolektīvs