P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

LDZ Mācību centrs ir aizvadījis rosīgu 2021. gada pirmo ceturksni. Šajā laikā ir apmācīti 205 izglītojamie, no kuriem 34 ir ārējie klienti. Mācībās pavadītas 127 akadēmiskās stundas, izglītojamie galvenokārt ir ieguvuši zināšanas bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā, kā arī pievedceļu uzturēšanā.Viens no svarīgākajiem LDZ Mācību centra pamatuzdevumiem ir sniegt izglītojamiem zināšanas, kas sekmētu viņu profesionālo darbību “Latvijas dzelzceļā” koncernā. Jāatzīmē, ka šis uzdevums tiek sekmīgi veikts, izmantojot dažādus tehniskos risinājumus.Ņemot vērā “Latvijas dzelzceļš” koncerna  attīstības tendences un mācību pieteikumus, LDZ Mācību centrs nemitīgi paplašina arī izglītības programmu klāstu. 2021. gada pirmajos trīs mēnešos ir izstrādātas un aktualizētas piecas neformālās izglītības programmas bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzības, ugunsdrošības un metālapstrādes jomā, kas ir paredzētas konkrētai mērķauditorijai ar precīzi formulētiem mērķiem un uzdevumiem. Tāpat arī LDZ Mācību centra dokumentu un grāmatu krājumi aktīvi tiek papildināti.