Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Visā pasaulē viens no uzņēmumu aktuālākajiem jautājumiem ir darba drošība. Arī koncernā “Latvijas dzelzceļš” darba drošībai ir veltīta īpaša nozīme. Nereti valda uzskats, ka vārdu savienojums “darba aizsardzība” asociējas ar grūti izprotamām normatīvo aktu prasībām un formālu pienākumu izpildi, tomēr droša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem darbinieku produktivitātei un veselības saglabāšanai.

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” tiek īstenoti dažādi pasākumi drošas un veselīgas darba vides veidošanai, viens no šādiem pasākumiem, protams, ir darbinieku izglītošana un informēšana.

Š.g. 27.maijā Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” Daugavpilī uz semināru “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas kārtība” pulcējās Latgales reģiona darba aizsardzības speciālisti un darbinieki, kuru darba pienākumi lielākā vai mazākā mēra saistīti ar darba aizsardzību un darba drošību uzņēmumā. Semināra laikā tika runāts par nelaimes gadījumu cēloņiem, riska novērtēšanu un pasākumiem riska samazināšanai, sīki tika iztirzāta nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas kārtība, tika izskatīta nepieciešamo dokumentu noformēšana un citi jautājumi, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem darbā un to novēršanu.

Semināra dalībnieki dalījās savā pieredzē, izteica priekšlikumus, kādi preventīvie pasākumi būtu vēl veicami darba drošības uzlabošanai, jo preventīvās darbības, kas novērš nelaimes gadījumu un arodslimību risku, ne tikai samazinās izmaksas, bet arī veicinās uzņēmuma darbības un satiksmes drošības uzlabošanu.

Darba aizsardzība nav tikai papīra lieta un ķeksīša jautājums, bet tā ir nopietna lieta, kas jāievēro ikvienam!