P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
 
 
 
19
 
 
 
22
 
23
 
 
 
 
 
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

            Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” ir izstrādātas vairākas mācību programmas darbinieku apmācībai jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm, darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbu veikšanai augstumā: “Darbs augstumā (minimālās prasības)” 8 ak/h, “Darbs augstumā” 24 ak/h, “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās” 24 ak/h.

             Šī gada 29.aprīlī LDZ Mācību centrā Daugavpilī tika realizēta 8 stundu mācību programma “Darbs augstumā (minimālās prasības)”, kas sastāv gan no teorētiskās daļas, gan  no praktiskajām nodarbībām. Mācībās piedalījās SIA “LDZ ritošā sastāvā serviss” Lokomotīvju remonta centra darbinieki. Izglītojamajiem tika dota iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā (vismaz 1,5 m augstumā no zemes).

            Iegūtās zināšanas dos iespēju pareizi novērtēt situāciju un darba vides riska faktorus, izvēlēties piemērotas darba metodes, speciālo inventāru un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši konkrētai situācijai un laikapstākļiem.

Praktisko nodarbību laikā pasniedzēja vadībā izglītojamie pielietoja savas zināšanas praksē, pārbaudot nepieciešamo aprīkojumu, pareizi izvēloties aizsardzības līdzekļus un drošināšanas inventāra stiprināšanas paņēmienus.