P O T C P S S
 
 
 
 
 
2
 
3
 
4
 
 
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
 
 
 
15
 
16
 
17
 
18
 
 
 
 
 
23
 
24
 
25
 
 
 
 
 
30
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

2019. gada 2.oktobrī Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” tika uzsākta profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 akadēmiskās stundas) realizācija un akreditācijas process.Šīs izglītības programmas galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu darbiniekiem, kas ir atbildīgi par civilās aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumu objektos, kā arī tām personām, kuru pienākumos ir nodrošināt  izglītojošo darbību civilās aizsardzības jomā.   Mācības ilga līdz š.g. 10 decembrim. Mācību procesa ietvaros, lai efektīvāk apgūtu normatīvo aktu bāzi civilās aizsardzības jomā, novērtētu objektu iekšējos un ārējos apdraudējumus, izstrādātu civilās aizsardzības plānus, aprēķinātu katastrofu apmērus, izglītojamie pasniedzēja A.STRODA vadībā strādāja  ar jaunākajām tehnoloģijām, veicot aprēķinus pielietoja datorprogrammas ALOHA un MARLOT. Mūsdienās tehnoloģijas ir būtiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, tādēļ arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” mācību programmas realizācijas gaitā atbalstīja datortehnikas izmantošanu ne tikai grupu darbos, nodrošinot katru grupu ar portatīvo datoru, bet arī kārtojot datorizēti ieskaites darbus un integrēto eksāmenu. Grupu darbi un pārbaudes darbi notika elektroniski, ļaujot pasniedzējam operatīvi pielāgot tālākos uzdevumus tiešsaistē redzamajiem rezultātiem.            Mācību procesu klātienē vēroja arī komisija no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, apliecinot, ka varam lepoties ne tikai ar profesionāliem pasniedzējiem, bet arī ar materiāltehnisko nodrošinājumu un attīstītu, kvalitatīvu mācību vidi. Kā rezultāts - Izglītības  kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisijas lēmums -  profesionālās izglītības programma “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem” ir akreditēta uz maksimālo termiņu  6 gadiem!Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” izsaka LIELU PATEICĪBU par ciešu sadarbību un atbalstu profesionālās izglītības programmas izstrādē un akreditācijas procesa īstenošanā VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās inspekcijas Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu nodaļas un VAS „Latvijas dzelzceļš” ugunsdrošības un glābšanas vienības civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālistiem. 2020. gada 1.ceturksnī tiks uzsākta jaunas grupas komplektācija Latgales reģionā, tādēļ gaidīsim ikviena mācīties gribētāja pieteikumu uz kursi@ldz.lv