P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

2015.gada 8.oktobrī Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” Rīgā tika organizēts seminārs par Darba laika uzskaiti. Semināru apmeklēja 45 Latvijas dzelzceļš koncerna darbinieki.

Semināru vadīja lektors Agris Svare -  darba tiesību un nodokļu eksperts. Lektors semināra laikā izskatīja aktuālākos  Darba laika uzskaites jautājumus, sniedzot skaidrojumus un  konkrētus piemērus no tiesvedību prakses.

Tika pārrunāti jautājumi par darba laika uzskaiti Darba likuma un Atlīdzības likuma kontekstā, būtiskākie aspekti par darba laika uzskaites noformējumu darba līgumā, darba laika uzskaites plānošanas grafiku noformēšanu, virsstundu darbu, darba laika uzskaites tabulām un darba laika uzskaiti komandējumu un darba braucienu laikā u.c..

Seminārs tika novērtēts atzinīgi, jo klausītāji saņēma izsmeļošas atbildes, noderīgus padomus un ieteikumus darbinieku darba laika uzskaites jautājumos.