Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir nodarbināto drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana darbā. Veicot darbus augstumā,  pretkritiena aizsardzības prasības ir viena no svarīgākajām darba aizsardzības sastāvdaļām.

Par darbu augstumā tiek uzskatīts tāds darbs, kas tiek veikts vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Tāpat kā citi Latvijas uzņēmumi, arī Latvijas dzelzceļš lielu uzmanību pievērš drošības pasākumiem un aizsardzības prasībām darbam augstumā.

 

 Lai turpmāk kvalitatīvi un droši spētu apmācīt “VAS Latvijas dzelzceļš” darbiniekus darbam augstumā un grūti pieejamās vietās, Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” iegādājusies profesionālo speciālo inventāru un drošības sistēmas darbu veikšanai augstumā. Turpmāk darbinieki apgūs zināšanas, iemaņas un prasmes, izmantojot inventāru darbu veikšanai augstumā un grūti pieejamās vietās, kas atbilst Latvijas un Eiropas Savienības augstākajiem drošības un kvalitātes standartiem.

Atbilstoši 2014.gada 18.marta MK noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, LDZ Mācību centrs izstrādājis piecas pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas paredzētas VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku apmācībai darbam augstumā: 24 akadēmisko stundu programmas “Darbs augstumā”, “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās”, 8 akadēmisko stundu programma “Darbs augstumā (minimālās prasības)” un 7 akadēmisko stundu programmas “Darbs augstumā (atkārtotā apmācība)” un “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās (atkārtotā apmācība)”.

LDZ Mācību centra profesionālajam pasniedzēju pulkam pievienojušies pasniedzēji ar lielu pieredzi un nepieciešamajām zināšanām darbam augstumā un  alpīnismā.