Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi
Dažādi informatīvi videomateriāli un mācību filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par kvalitatīva darba izpildes jautājumiem, tāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" Personālas direkcijas Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” izsludina konkursu par mācību filmu, video rullīšu sagatavošanu Latvijas dzelzceļa speciālistiem.
Konkursa mērķi 
 Konkursa „Paskaidro visu par darba procesu” mērķi ir:  
1. atbalstīt dzelzceļa speciālistu kvalifikācijas celšanu, sagatavojot konkrētā amatā nodarbinātajiem  paredzētus videomateriālus par kvalificēta darba prasībām, problēmām un to risinājumiem;  
2. izplatīt  labākos  pieejamos  praktiskos  padomus  un  apmācību  materiālus  par  dzelzceļa darba procesu un kvalitātes nodrošināšanu; 
3. popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu par dažādiem dzelzceļa specifikas darba jautājumiem;  
 
Apjoms, veids un tēmas
Tēmas:
1. Dzelzceļa infrastruktūras un ritošā sastāva vienības (elementu) bojājuma gadījuma iemesla atklāšanas procesa algoritms. 
2. Dzelzceļa infrastruktūras objektu (elementu) un ritošā sastāva vienības (elementu) tehnoloģiskās pārbaudes un apkalpošanas kārtības fragmenti, stingri ievērojot tehnoloģisko procesu.
3. Tehniskās ekspluatācijas noteikumu terminu, jēdzienu un tehnoloģiju paskaidrojumi/ pielietojums reālajā darba vidē.
4. Darba aizsardzības, elektrodrošības efektīvākie pasākumi (paņēmieni)  konkrēta darba procesā.
 
Filmai  jābūt  veidotai  par  konkrētā  uzņēmuma, struktūrvienības  vai  nozares  darba vidi,  tajā  esošajiem darba uzdevumiem, drošības pasākumiem, infrastruktūras un/vai ritošā sastāva apkalpošanas, remonta, modernizācijas jautājumiem. 
Pretendents var izvēlēties arī citu tēmu, kas saistīta ar dzelzceļa darbinieku izpratnes līmeņa    paaugstināšanu par dzelzceļa darba jautājumiem. 
Materiālam jābūt oriģinālām, atskaņotam valsts valodā. Ja izmantota cita valoda, tad mācību filmā nepieciešams piemērot subtitrus valsts valodā.  Tai jābūt veidotai  ievērojot: autortiesības un LR spēkā esošās darba aizsardzības, elektrodrošības, korporatīvas drošības noteikumu prasības.
 
Filmas garums: ne īsāks kā 2 minūtes, ne garāks kā 4 minūtes.  
 
Formāts:  filmas failam ir jābūt atskaņojamam, izmantojot populārākās videoprogrammas (piem., MS Windows Media Player vai līdzīgas), gan izmantojot datoru, gan DVD atskaņotāju.  
 
Pretendentam jānodod konkursa rīkotājam:  
-    datu fails ar filmas materiālu ierakstīšanai DVD,  
-    datu  fails  ar  filmas  materiālu  ievietošanai  interneta  vidē (piemērotā formātā).
 
Konkursa norise 
Konkursu rīko: LDz Personālas direkcijas Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”.  
Konkursa  balvu  fonds:  trīs vērtīgas balvas no VAS “Latvijas dzelzceļš” Personāla direkcijas.
Lēmumu  par  konkursa uzvarētājiem pieņems  konkursa  žūrija.  
Katrs Pretendents var saņemt balvu tikai par vienu sagatavoto materiālu.  
 
Konkursa norises laiks 
Pieteikumu pieņemšana: no 05.04.2016. līdz 08.07.2016. iesūtot e-pastā Macibu.Centrs@ldz.lv saiti ar norādi uz konkrēto faila atrašanās vietu kādā no serveriem piem., failiem.lv vai inbox.lv   vai atnesot personīgi video materiāla failu datu nesējā uz LDZ Mācību centra telpām (Dzirnavu ielā 147/3, Rīgā vai Varšavas ielā 49, Daugavpilī)
 
Žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 29.07.2016. 
Sīkāka informācija par konkursu e-pastā: Macibu.Centrs@ldz.lv  vai zvanot 67233612.
 
 
 
P.S. Piedaloties konkursā, autors/i piekrīt, ka konkursa rīkotāji mācību filmu/video drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem!