P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

"Paldies! Tas tiešām ir tas, kas mani interesē, un noteikti iešu mācīties!" Lai palīdzētu skolēniem sasaistīt izglītības saturu ar reālo dzīvi, aizdomāties par savas nākotnes profesijas izvēli un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” arī šogad aktīvi iesaistījās karjeras izglītības pasākumā ĒNU DIENA, kas šogad 13.februārī norisinājās visā Latvijā.Šogad Latgales reģionā -  Daugavpilī un Rēzeknē, Latvijas dzelzceļš uzņēma 16 ēnas, un deva iespēju skolēniem iepazīties ar  9 dzelzceļa profesiju pārstāvju darba ikdienu reālā darba vidē.Daugavpils dzelzceļa mezglā Ēnu dienas dalībnieki plkst.9.00 pulcējās VAS „Latvijas dzelzceļš” Profesionālās tālākizglītības iestādē „Mācību centrs”. Gan „ēnas”, gan viņu izvēlēto profesiju pārstāvji bija lietišķi un apņēmīgi noskaņoti. Darba dienas sākumā, pēc „ēnu” un „ēnojamo” iepazīšanās un pirms ķeršanās pie ikdienas darbiem, LDZ Mācību centra darbinieki Ināra MIEZE un Andris SAMUŠS skolēniem sniedza informāciju par Latvijas dzelzceļš koncerna struktūru, darbības virzieniem, galvenajām pamatvērtībām, sasniegumiem, mērķiem un uzdevumiem. Ņemot vērā, ka Latvijas dzelzceļā  pievērš īpašu vērību sabiedrības izglītošanas jautājumiem drošības jomā, arī šodien, pirms došanās uz dzelzceļa objektiem,  LDZ Mācību centra darbinieki skolēniem atgādināja, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, un visi kopīgi pārrunāja, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā.           Latvijas dzelzceļš koncerna darbinieki bija nopietni gatavojušies Ēnu dienas pasākumam un rūpīgi pārdomājuši, kā pēc iespējas labāk savām „ēnam” atspoguļot savu darba dienu, lai skolēni gūtu maksimāli daudz no kopā pavadītā laika.Savas „ēnas” šogad bija ieguvis Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā centra vecākais elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieris Oļegs KOVAĻONOKS, kurš deva iespēju Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 11.klases skolniekam Vladislavam un Daugavpils 3.vidusskolas 9.klases skolniekam Vladimiram noskaidrot maģisko apzīmējumu „MPD” un „MPDC” lietas būtību, izskaidroja, kā ar šo mikroprocesoru ierīču palīdzību  tiek nodrošināta un kontrolēta vilcienu kustības vadība, un kā šīs ierīces apstrādā un atspoguļo ļoti lielu informācijas daudzumu. Puiši atzinās, ka viņus pārsteidza tas, cik plašām zināšanām jābūt, lai tiktu galā ar šīm lietām. Vladislavs izteicās: “Cik forša Ēnu diena! Mani interesē enerģētika, un es nekad nevarēju iedomāties,  ka LDz profesijas ir tik tieši saistītas ar elektroiekārtām!” Bet Vladimirs tomēr atzīmēja, ka šis darbs viņam neesot piemērots, jo tas prasa lielu sasprindzinājumu, visu laiku ir jāatrodas pie monitora.Vagonu apkopes distances Latgales reģiona vagonu ekspluatācijas centra darba aizsardzības inženieres Olgas KRASJKO „ēna” Daugavpils 12.vidusskolas 12.klases skolniece Jūlija bija ļoti mērķtiecīgi izvēlējusies ēnot tieši šīs profesijas pārstāvi, jo meitene ir nolēmusi apgūt darba aizsardzības speciālista profesiju. Jūlija ar ļoti lielu interesi iepazinās, kā tiek organizēti darba aizsardzības pasākumi un kā tiek veikta darba vides iekšēja uzraudzība Latgales reģiona Vagonu ekspluatācijas centrā, pārliecinājās par to, cik svarīgi ir organizēt un īstenot uzņēmuma darbību tādā veidā, lai  garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Ēnu dienas noslēgumā Jūlija teica: „Paldies! Tas tiešām ir tas, kas mani interesē, un noteikti iešu mācīties, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas!” Jūlija bija pateicīga LDz speciālistei O.KRASJKO par draudzīgo attieksmi un spēju sniegt atbildes uz visiem jautājumiem.Šogad ļoti aktīvi Ēnu dienas pasākumā bija pārstāvēta Daugavpils Krievu vidusskola-licejs. Trīs šīs izglītības iestādes 4.klases mazie censoņi: Iļja, Darja un Juliāna, bija ieradušies ēnot SIA „LDz Cargo” Daugavpils kravu termināla vadītāja vietnieku Vitāliju DUĻKEVIČU. Daugavpils kravu termināla vadītāja vietniekam uzdevums nebija no vieglākajiem, jo bērniem saprotamā valodā bija jāizskaidro sarežģītas lietas, bet viņš tika ar savu uzdevumu galā izcili, jo skolnieki atgriezās apmierināti, mirdzošām acīm un aizgūtnēm stāstīja, ka viņi redzējuši, kā  darbojas pārmiju pārvedas, uzzinājuši, kādas kravas pārvadā LDz, kāpēc tik spalgi “pīkst” riteņi Šķirošanas uzkalnā.Lai padziļinātu savas zināšanas dzelzceļa transporta jomā, noskaidrotu par karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, Ēnu dienas pasākumā piedalījās arī PICK „Daugavpils tehnikums” 3.kursa audzēkņi Viktorija, Ēriks un Aleksejs. Viņi ēnoja Ceļu distances Daugavpils mehānisko darbnīcu meistaru Vladimiru ČAKŠU un SIA „LDz Cargo” Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas ražošanas tehniskās daļas vadītāju Alekseju IVČENKO.V.ČAKŠA deva iespēju jauniešiem izprast Ceļu distances darba specifiku, pavērot, kā mehānisko darbnīcu meistars risina tehnikas remonta jautājumus, sniedza izsmeļošu informāciju par sliežu ceļu uzturēšanas darbiem, iesaistot tādas dzelzceļa mašīnas kā izlāgošanas un pablīvēšanas mašīnu DYNAMIC 09-3X, balasta planēšanas darbu veikšanai paredzēto BDS 200, sliežu metināšanas mašīnu PRSM 4 u.c.. Savukārt A.IVČENKO savai „ēnai” sniedza visaptverošu informāciju par dažāda veida lokomotīvēm, kas atrodas LEN-2 teritorijā,  dīzeļlokomotīves mašīnistu darba apstākļiem, bija iespēja aprunāties arī ar lokomotīvju brigāžu darbiniekiem,  tas jaunietim bijis ļoti noderīgi un interesanti,  jo viņš pašlaik apgūst lokomotīvju saimniecības tehniķa profesiju un noteikti vēlētos saistīt savu dzīvi ar Latvijas dzelzceļu.Daugavpils Vienības pamatskolas 5.klases skolēnam Renātam un PICK „Daugavpils tehnikuma” 3.kursa audzēknim Mihailam bija iespēja dienu pavadīt ļoti spraigi, jo viņi ēnoja Kustības vadības distances  Tehniskās daļas tehniskās uzraudzības inspektoru Ēvaldu ŽURILU, kurš pilda tik svarīgu uzdevumu -  kontrolē dzelzceļa satiksmes drošības nodrošināšanu. Puiši Ēnu dienas garumā vēroja, kā Ē.ŽURILA  pārbauda darba tehnoloģijas, TEN, staciju tehniskās rīcības aktu un citu normatīvo dokumentu prasību ievērošanu vilcienu kustības un manevru darbu organizēšanas laikā. Renāts un Mihails atzina, ka viņiem palaimējies redzēt, kā darbojas Šķirošanas uzkalns, kā notiek vagonu formēšana, vagonu atkabināšanas process sastāvu izformēšanai.  Skolēni ar smaidu pavēstīja, ka šodien dzelzceļa satiksmes drošības pārkāpumi nav bijuši konstatēti! “Ēnas”, sekojot  Ē.ŽURILAM,  bija iegriezušās arī  pie vilcienu dispečeriem, kur saņēma  izsmeļošu informāciju  par vilcienu kustības organizāciju pa Latvijas sliežu ceļiem.SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centra vadītāja Antona HMEĻŅICKA „ēna” - Daugavpils 10.vidusskolas 5.klases skolnieks Radimirs, izvēlējies ēnot dzelzceļa profesijas pārstāvi ļoti apzināti. Zēna mamma stāstīja, ka Radimirs teicis: „Vēlos strādāt Latvijas dzelzceļā, kā mans brālis!”. Zēns tā bija iedziļinājies Vagonu remonta centra darba procesā, ka Ēnu dienas noslēgumā izteica vēlmi turpināt vērot uzņēmuma vadītāja darbu. Viņš izteicās, ka nākošajā gadā  vēl noteikti gribētu iepazīties arī ar galvenā inženiera amata pienākumiem.J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas 5.klases skolnieks Antons un Daugavpils Valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieks Ervīns devās līdzi SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra vecākajam darba aizsardzības inženierim Arvīdam ANDREJEVAM. Skolnieki noskaidroja, ka  speciālista svarīgākās funkcijas ir   uzturēt atbilstošā kvalitātē uzņēmuma darba aizsardzības vadīšanas organizatorisko struktūru un sistēmu. Ēnām bija iespēja kopīgi ar A.ANDREJEVU apskatīt uzņēmuma ražošanas telpas, dažādu profesiju pārstāvju darba vietas, kuras vecākais darba aizsardzības inženieris ikdienā plānveidīgi apseko un novērtē riskus, veic darbinieku konsultēšanu darba aizsardzības jautājumos. Zēni izteicās, ka nevarējuši pat iedomāties, cik sarežģīta ir šī profesija, cik zinošam jābūt speciālistam, lai spētu visu izkontrolēt. Pēc piesātinātās dienas Latvijas dzelzceļš uzņēmumos un struktūrvienībās skolēni kopā ar dzelzceļa speciālistiem atgriezās LDZ Mācību centrā, lai apkopotu darba rezultātus, dalītos iespaidos par redzēto un uzzināto.Skolēni bija pateicīgi par gūto pieredzi un zināšanām, kas noteikti noderēs nākotnes profesijas izvēlē. Savukārt Latvijas  dzelzceļš speciālisti bija pārsteigti par to, cik šogad zinātkāri un aktīvi bijuši skolēni, ar kādu interesi un aizrautību vērojuši uzņēmumā notiekošos procesus.                                                                                                                                                              Foto:1.Ceļu distances mehānisko darbnīcu meistars V.ČAKŠA paskaidro PICK “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem sliežu ceļu uzturēšanā iesaistītās dzelzceļa mašīnas BDS 200 darba specifiku. Foto A.Samušs DSC028092. Daugavpils 10.vidusskolas 5.klases skolnieks Radimirs ar interesi ieklausās SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centra vadītāja A.HMEĻŅICKA stāstījumā par riteņpāru defektoskopijas veikšanas nepieciešamību. Foto J.Miezis IM_17743. Kustības vadības distances  Tehniskās daļas tehniskās uzraudzības inspektors Ē.ŽURILA skaidro  “ēnām” vilcienu kustības maršrutu sagatavošanas nosacījumus. Foto A.Samušs. DSC027954. SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra vecākais darba aizsardzības inženieris A.ANDREJEVS izskaidro vilces elektrodzinēja  remonta tehnoloģisko procesu. Foto A.Karpoviča.MMG_48035. “Ēnas” un Latvijas  dzelzceļš speciālisti pēc kopīgi padarītā darba. Foto A.Karpoviča. IMG_4837                                                                                                          Ja vēlaties, lai kāda no fotogrāfijām tiek izņemta, lūgums rakstīt e-pastu uz macibu.centrs@ldz.lv norādot konkrēto fotogrāfiju.