P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” personāls Daugavpilī aktīvi iesaistījās Valsts izglītības satura centra ESF projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”  un guva jaunas  zināšanas 32 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Andragoģija – pieaugušo izglītības principi un prakse”.Strādājot jebkurā profesijā ir jāsaskarās ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošiem pieprasa sekot līdzi jaunajām, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, tāpēc, lai turētos līdzi laika diktētajām prasībām, cilvēkam ir jāizglītojas visa mūža garumā.Šis semināru cikls bija veltīts tieši pieaugušo izglītošanai, viņu motivācijas un vajadzību noteikšanai, pieaugušo izglītības pedagoga jeb andragoga lomai mācību procesā, mācību metožu izskatīšanai un pozitīvas  mācību vides radīšanai.Andragoģija neatzīst lekciju tipa mācības, bet galvenokārt paredz praktiskās nodarbības, diskusijas, lomu spēles, problēmu risināšanu u.tml., tāpēc arī šajā mācību procesā pedagogi un izglītojamie bija līdzvērtīgi. Nelieli teorijas izklāsti mijās ar praktiskajiem uzdevumiem. Risinājās spraigas diskusijas, notika aktīva darbošanās grupās, kas saliedēja mācību dalībniekus, tika liktas lietā katra zināšanas, prasmes un pieredze. Grupu darba iznākumu atspoguļoja uz lielām papīra loksnēm un dalībnieki to prezentēja, līdz ar to nepersoniskā telpa pārtapa vidē, kas bija pilna ar idejām un domām. Mācību procesa laikā notika arī vērtīga domu un pieredzes apmaiņa ar citu izglītības iestāžu dalībniekiem.Semināru ciklu vadīja lieliski, pieredzējuši pasniedzēji: Toms Urdze un Ingūna Arāja.Papildus mācībām klātienē bija izveidota arī e–vide, kas  nodrošināja savstarpēju komunikāciju visa semināru cikla laikā un iespēju gūt vēl papildus informāciju.Paldies visiem, kas deva iespēju izbaudīt šo mācību procesu, profesionāli pilnveidoties, gūt jaunas idejas un labāk izprast pieaugušo izglītošanas īpatnības!