P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
22
 
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Lai dzelzceļa kravu nosūtītāja kravu iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošajā sastāvā tiktu veikta pareizi, atbilstoši noteiktajai kartībai un prasībām, ir nepieciešami šim mērķim speciāli apmācīti atbildīgie darbinieki, kuri ir nokārtojuši tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams noteikta veida kravu iekraušanai un nostiprināšanai, un  spētu veikt dzelzceļa kravu iekraušanas, izvietošanas un nostiprināšanas darbu vadīšanu.

Tāpēc  Profesionālās tālākizglītības iestādē "LDZ Mācību centrs" atbilstoši 21.12.2000. LR Dzelzceļa pārvadājumu likumam, 02.09.2003. LR MK noteikumiem Nr.485 “Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem tika izstrādāta mācību programma un pašreiz tiek piedāvāts mācību kurss

"DZELZCEĻA KRAVU IZVIETOŠANAS UN NOSTIPRINĀŠANAS TEHNISKIE NOTEIKUMI" .

Šī  mācību kursa mērķis ir sniegt izglītojamajiem teorētiskās  zināšanas un prasmes,  lai viņi pārzinātu:

ü  Dažāda veida kravu novietošanas un nostiprināšanas prasības.

ü  Kravu iekraušanas gabarītus.

ü  Pieļaujamās slodzes uz platformu un pusvagonu virsbūves elementiem un spētu tās noteikt.

ü  Noteikumus un prasības, kas jāievēro, veicot kravu un vagonu sagatavošanu pārvadāšanai.

ü  Dzelzceļa kravu  nostiprināšanas  līdzekļus un pareizo to pielietošanu kravu nostiprināšanai.

ü  Aprēķina metodiku kravu izvietošanai un nostiprināšanai vagonos un prastu to pielietot.

ü  Garmēra kravu izvietošanas prasības un nostiprināšanas īpatnības.

ü  Kravu  izvietošanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu 2.-13. sadaļu pielietošanu.

ü  Gāžamkravu un beramkravu izvietošanu vagonos.

ü  Vagonu saglabāšanas nodrošināšanu, veicot kravu iekraušanu un izkraušanu atbilstoši standartam.

Visu šo tēmu izskatīšanai un apgūšanai ir atvēlētas 16 ak/st.  Mācību kursu vada lektors –konsultants, pieredzējis dzelzceļa speciālists Nikolajs Pumpišs, kurš mācību programmā iekļautās vielas izskaidrošanai izmanto dažādas mācību metodes: gan teorijas izklāstu, gan reālu situāciju analīzi, gan diskusijas u.c..   

Lai izglītojamie veiksmīgāk varētu apgūt šo mācību kursu un labāk sagatavoties zināšanu pārbaudei,  pasniedzējs N.Pumpišs atbilstoši mācību kursa saturam ir izstrādājis arī mācību līdzekli latviešu valodā. 

Mācību kursa noslēgumā uz Profesionālo tālākizglītības iestādi "LDZ Mācību centrs"  tiek uzaicināta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja zināšanu pārbaudes komisija, kura atestē apmācītās personas un tām personām, kuras veiksmīgi nokārtojušas tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi, izsniedz attiecīgu dokumentu. 

Pašreiz ir apmācītas un veiksmīgi nokārtojušas zināšanu pārbaudi vairāk nekā 30 atbildīgās personas. 

Laipni lūdzam pieteikties mācību kursam "DZELZCEĻA KRAVU IZVIETOŠANAS UN NOSTIPRINĀŠANAS TEHNISKIE NOTEIKUMI".