Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

 Šogad 10.februārī visā Latvijā norisinājās karjeras izglītības akcija ĒNU DIENA. Par cik darba tirgū aizvien pieprasītāka kļūst inženiera profesija, šogad īpaša uzmanība tika veltīta inženierzinātņu nozarei. Arī VAS „Latvijas dzelzceļš” bija izvēlējusies kļūt par Ēnu dienas stratēģisko partneri. LDZ Daugavpils reģions viesmīlīgi uzņēma 12 jauniešus, dodot viņiem iespēju iepazīt 7 tehniska rakstura profesiju pārstāvju darbu un rosinot plānot savu nākotni jau skolas laikā.  

            Š.g.10.februārī  VAS „Latvijas dzelzceļš” Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” Daugavpilī pulcējās Koncerna “Latvijas dzelzceļš” darbinieki, lai dalītos savās profesionālajās zināšanās un prasmēs, un Daugavpils pilsētas un novada skolēni, kuri bija izrādījuši vēlmi apmeklēt Ēnu dienas pasākumu uzņēmumā “Latvijas dzelzceļš”. Ēnotāji bija 7.-12.klašu skolēni. Daugavpils 17.vidusskolas 12.klases skolnieks mērķtiecīgi jau 4.gadu piedalījās ĒNU DIENAS pasākumā LDZ, ēnojot koncerna “Latvijas dzelzceļš” inženiera profesijas pārstāvjus dažādās uzņēmuma struktūrās, jo viņš jau strikti izlēmis apgūt lokomotīvju saimniecības tehniķa specialitāti un pēc tam noteikti turpināt studijas augstskolā. Interesi izrādīja arī PIKC Daugavpils tehnikuma audzēkņi, kuri jau izvēlējušies savu nākotni saistīt ar kādu no inženiertehniskās nozares profesijām. Viņiem tā bija lieliska iespēja iepazīt uzņēmumu un uzzināt vairāk par to, kas vēl ir jāapgūst, lai kļūtu par izciliem savas profesijas speciālistiem.

Pēc „ēnu” un viņu izvēlēto profesiju pārstāvju iepazīšanās un pirms ķeršanās pie ikdienas darbiem, LDZ Mācību centra darbinieki Ināra MIEZE un Andris SAMUŠS  jauniešiem sniedza informāciju par koncerna „Latvijas dzelzceļš” galvenajām pamatvērtībām, darbības virzieniem, struktūru, sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. Pastāstīja par uzņēmuma pamatprofesijām, akcentējot nepieciešamās zināšanas, kas jāiegūst, lai kļūtu par profesionāli.

Savas “ēnas” bija ieguvuši Ceļu distances darbinieki. Latgales reģiona tehniskās daļas vadītājs Valērijs SAMBURS un mašīnists instruktors Aleksandrs ĻITVINOVIČS deva iespēju skolēniem izprast gan Ceļu distances darba specifiku, gan izskaidroja viņa paša darba pienākumus. Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniece  varēja personīgi kontaktēties ar Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā centra priekšnieka vietnieku sakaru jautājumos Viktoru LAVRENOVU.  SIA “LDZ ritošā sastāva servisa” Vagonu remonta centra direktora vietnieka, galvenā inženiera Valērija KRUKOVSKA ēnām bija iespēja ieklausīties aizrautīgajā stāstījumā par lokomotīvju riteņpāru defektu novēršanas paņēmieniem un vagonu bremžu iekārtu darbību, kā arī vērot galvenā inženiera ikdienas darbu. Trīs skolēni devās līdzi SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra direktora pirmajam vietniekam, galvenajam inženierim Andrjusam VOZGIĻEVIČAM, jo viņos lielu interesi ir izraisījušas lokomotīves un to remonts. Tāpat arī skolēniem bija iespēja vērot Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa personāla speciālistes Jūlijas SKRIDLAS un Tehniskās daļas dzelzceļa ekspluatācijas vadošās inženieres Nataļjas SEVERINECAS darba ikdienu.

            Pēc darba procesa vērošanas LDZ uzņēmumos un struktūrvienībās, Ēnu dienas noslēgumā, skolēni kopā ar dzelzceļa speciālistiem atgriezās LDZ Mācību centrā, lai kopīgi apkopotu darba rezultātus, dalītos iespaidos par redzēto  un uzzināto. Pēc kopīgām pusdienām jauniešiem tika dota iespēja noskatīties filmu par stipendiju konkursa uzvarētajiem. Šīs spraigās dienas noslēgumā katrs skolēns saņēma apliecinājumu par savu dalību „Ēnu dienā” un LDZ sarūpētos suvenīrus. Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” bija interesanti un lietderīgi, ka katrā profesijā ir savas priekšrocības un ir ļoti daudz jāmācās, lai kļūtu par zinošiem un kompetentiem speciālistiem.

Skolēni bija pateicīgi par spraigi un interesanti pavadīto dienu, iegūtajām zināšanām, kas noteikti noderēs nākotnes profesijas izvēlei.

Skolēnu atsauksmes:

Daugavpils 17.vidusskolas 12.klases skolnieks.

Es ar milzīgu nepacietību gaidīju zvanu no VAS “Latvijas dzelzceļš”, jo ļoti vēlējos kārtējo reizi  ēnot kādu no LDZ inženiera profesijas pārstāvjiem. Man atkal bija laba iespēja ielūkoties savā nākotnes profesijā, jo es jau 4.reizi piedalījos Ēnu dienā LDZ.  Esmu sapratis, ka tas ir tas, ko es vēlos darīt un ceru, ka man arī kādreiz izdosies strādāt LDZ. Šī Ēnu diena man noteikti paliks spilgti atmiņā, jo man bija ļoti interesanti darboties kopā ar galveno inženieri Valēriju Krukovski.  

 

Daugavpils tehnikuma 1.kursa audzēkne.

Es izvēlējos ēnot tieši LDZ profesijas pārstāvi tāpēc, ka pati mācos Daugavpils tehnikumā. Man bija ļoti interesanti vairāk uzzināt par LDZ darbību, par personāla speciālista darba pienākumiem un darbu ikdienā. Informācija, ko es ieguvu Ēnu dienas laikā, man noteikti noderēs nākotnē. Paldies visiem LDZ darbiniekiem par šo pasākumu!

 

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja  10.klases skolniece

Es vēlos nākotnē kļūt par inženieri, bet vēl īsti nezinu kādā jomā. Šodien gūtā informācija man ļoti noderēs, es saņēmu atbildes uz visiem mani interesējošajiem jautājumiem. Man šķita ļoti interesants viss galvenā inženiera darba pienākumu aspekts: gan darba aizsardzības un darba drošības jautājumi, gan iekārtu remonts un modernizācija. Es labprāt vēlreiz piedalītos Ēnu dienā LDZ un kopīgi ar kādu inženiera profesijas pārstāvi parisinātu praktiskas problēmas.