P O T C P S S
 
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
12
 
13
 
14
 
 
 
 
 
 
20
 
21
 
 
 
 
 
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centru piedāvā:                1.     apmācību elektrodrošības grupas piešķiršanai:

 2.  teorētisko zināšanu pārbaudi, rezultātu izvērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/17024:2012 standartam un  LR  MK 10.10.2013. noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”  prasībām. 

  • Izsniedzamais dokuments: Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu
  • Elektrodrošības grupas pretendentam nepieciešamo dokumentu saraksts sertifikācijas centra vietnē (http://www.ldzb.lv/lv/sert_electro.htm).
  • ! Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1041 30.punktu: “Atbildīgo personu norīkošana neatbrīvo valdītāju no atbildības par drošības prasību ievērošanu elektroietaisē un pareizu tās ekspluatāciju”.