P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

2015.gada oktobra beigās ritēja spraigs darbs Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ  Mācību centrs” gan Rīgā, gan Daugavpilī, jo bija atvēlēts neliels laika sprīdis no 19.oktobra līdz 30.oktobrim, lai realizētu VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku apmācību, piesaistot Eiropas Savienības un tās Sociālā fonda līdzfinansējumu. Apmācības tika organizētas sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Darba Devēju konfederāciju.

Saskaņā ar projektu „Partnerība biznesa konkurētspējai” APA/1/3/1/1/1/10/02/017 VAS “Latvijas dzelzceļš” darbiniekiem tika sniegtas zināšanas divās jomās -  “LDz Personāla vadītāju un speciālistu apmācība – zināšanu un prasmju paaugstināšanai” un “LDz darbinieku apmācība darba aizsardzības un darba efektivitātes paaugstināšanai”.

Šī projekta mērķis  bija darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Projekta ietvaros tika īstenotas tādas apmācības programmas kā “Atalgojums un darba izpildes novērtēšana”, “Atbildīgā persona instruktāžu veikšanai”, “Ražošanas projektu vadības pamati” un “Cilvēkresursu loma uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanā”. Projektā piedalījās un  papildināja savas zināšanas un prasmes pavisam 354 VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki.