P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
 
 
 
19
 
 
 
22
 
23
 
 
 
 
 
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

             Viena no VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatvērtībām un prioritātēm ir drošība, līdz ar to arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”  velta īpašu uzmanību mācību programmu sagatavošanai šajā jomā, kas ir vērstas uz drošas un veselīgas darba vides veidošanu.

           LDZ Mācību centrā 2014.gada beigās tika aktualizētas visas mācību programmas, jaunu veidolu ieguva arī mācību programma “Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētāju un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoru apmācība”, kur 16 mācību stundu vietā tagad darbinieki zināšanas gūst 24 mācību stundu apjomā. Stropētāja darba specifika prasa īpašu apmācību, jo tā darbs cieši saistīts ne tikai ar dažādu kravu drošību, bet nepareizas rīcības rezultātā var  apdraudēt savu un kolēģu veselību un dzīvību. Mācību stundu skaits šajā programmā ir palielināts sakarā ar praktisko nodarbību iekļaušanu izglītības  procesā.

           Izglītojamajiem tagad ir iespēja apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas par stropēšanas darbiem, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtību, stropēšanas veidiem un drošiem to paņēmieniem, bet arī praktiski veikt manipulācijas ar kravu: to ieāķēt; noāķēt; iekraut; pacelt un izkraut, orientēties celtspējas tabulās, tādējādi izvēloties kravai atbilstošas stropes, kā arī sazināties ar roku signāliem.

 

           2015.gada 28.,29.aprīlī un 5.maijā LDZ Mācību centrā Daugavpilī notika pirmais triju dienu mācību kurss “Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētāju un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoru apmācība”, kuru vadīja pasniedzējs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Ceļu saimniecības Mehanizācijas daļas katlu uzraudzības inspektors Genādijs ZEMCOVSKIS.

           Praktisko nodarbību laikā pasniedzēja G.Zemcovska vadībā izglītojamie darbojās pie diviem celtņiem: drezīnas WM-15S12 celtņa manipulatora un drezīnas DGKu konsolceltņa, izmantojot kravas satveršanas palīgierīces - divzaru un četrzaru ķēžu stropes un tērauda trošu stropes, tika pacelta, pārvietota un nokrauta etalonkrava. Izglītojamajiem tika doti dažādi uzdevumi, pēc uzdevumu izpildes pasniedzējs vēlreiz izskaidroja pieļautās neprecizitātes un nepilnības, atbildēja uz jautājumiem.

           Gūtās zināšanas nodrošinās efektīvu darba izpildi un samazinās negadījumu iespējamību darba vietā.