P O T C P S S
 
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
12
 
13
 
14
 
 
 
 
 
 
20
 
21
 
 
 
 
 
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Ir aizritējis vēl viens spraigs darba gads Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs”, tāpēc pienācis laiks apkopot un izvērtēt paveikto, atcerēties īpašākos darbā pavadītos mirkļus, nedaudz ievilkt elpu un doties uz priekšu pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem.

Aizvadītajā gadā ir paveikts daudz: pavisam ir apmācīti 5825 izglītojamie 67 mācību programmās. Mācības ir organizētas ne tikai Rīgā un Daugavpilī, bet gan arī citu Latvijas reģionu svarīgākajos dzelzceļa mezglos: Rēzeknē, Krustpilī, Jelgavā, Ventspilī un Liepājā.

Rīkoti semināri par aktualitātēm likumdošanas jautājumos, izstrādātas jaunas,  LDz koncerna vajadzībām atbilstošas mācību programmas.

Sadarbojoties ar ārvalstu uzņēmumiem un lektoriem/speciālistiem no Lielbritānijas, Vācijas, Krievijas un Ukrainas gada nogalē ļoti intensīvi savas zināšanas pilnveidoja VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki, kas ir vērtējams kā ļoti pozitīvs un veiksmīgs sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākums. IT centra speciālisti - divu nedēļu garumā intensīvā apjomā apguva CSG INTERMEDIATE sistēmas funkcionalitāti.

Signalizācijas un sakaru distances darbiniekiem vieslektori no Ukrainas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti novadīja semināru “DC kontakttīkla uzturēšana darba kārtībā”. Vācijas vieslektora vadītā semināra laikā Ceļu distances darbiniekiem un Tehniskās vadības direkcijas vadībai un galvenajiem specialistiem bija iespēja papildināt zināšanas  sliežu slīpēšanas jautājumos.

Savukārt, vieslektori no Krievijas divu nedēļu intensīvā kursā mācīja LDZ darbiniekus SAP sistēmas jaunu moduļu ieviešanā “Nekustamo īpašumu pārvaldīšana” un “Biznesa procesi aprīkojuma tehniskā apkalpošanā un remontā”, tādā veidā uzlabojot tehnoloģiju lietpratību visā organizācijā, kā arī efektīvāku darba procesu organizēšanu.

 Jaunās tehnoloģijas un vēlme darboties efektīvāk, ir spēki, kas ir virzījuši LDZ Mācību centru uz radošiem risinājumiem. Tika sperti pirmie soļi mācību procesa īstenošanai tiešsaistes režīmā, mācībām vienlaicīgi notiekot LDZ Mācību centrā Rīgā un Daugavpilī, tādejādi veidojot izglītības izaugsmes potenciālu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, LDz koncerna darbinieki sadarbībā ar  LDz dzelzceļa speciālistiem ir  daudz strādājuši pie mācību materiālu klāsta papildināšanas. Tā, piemēram, izstrādāti mācību materiāli staciju darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Tie palīdzēs apgūt, papildināt un uzturēt zināšanas  darbu veikšanai ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu Bombardier, Thales un  RPC “DIALOG-C” dažādās nestandarta situācijās.

LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēšanai iesniegta profesionālās tālākizglītības programma Vagonu apskatītājs (remontētājs) un sagatavota  licencēšanai iesniedzamā Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga programma.

Visa gada garumā LDZ Mācību centrs strādājis pie dažādu iekšējo normatīvo aktu izstrādes un papildināšanas, lai gada nogalē Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” varētu uzsākt izglītības iestādes un izglītības programmas “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” akreditāciju. 2017.gada 19.decembrī sākts akreditācijas process, ko plānojams pabeigt 2018.gada pirmajā ceturksnī.

Mūsdienu izglītībā aizvien straujāk iezīmējas pārmaiņas, lai spētu elastīgāk reaģēt uz apkārtējiem izaicinājumiem, LDZ Mācību centra kolektīvs ir veicis  mācību procesa un LDZ Mācību centra darbības kvalitātes iekšējo vērtēšanu jeb pašvērtējumu, objektīvi analizējot savu darbību, apzinoties pozitīvos aspektus un nepieciešamos uzlabojumus, izstrādājis pārskatu par plānoto un izdarīto visās darbības jomās.

Ziemassvētki ir laiks, kad labiem darbiem un vārdiem ir īpaša nozīme. Arī LDZ Mācību centrā jau ir izveidojusies jauka tradīcija pirms Ziemassvētkiem sapulcināt LDz speciālistus – Mācību centra pasniedzējus, lai viņiem  pateiktu paldies par mērķtiecīgu sadarbību, aizrautību,  par atbalstu kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā,  par sniegto ieguldījumu Latvijas dzelzceļš darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanā, viņu profesionālajā izaugsmē – līdz ar to arī visa uzņēmuma Latvijas dzelzceļš nākotnē. Tieši tāpēc 21.decembrī LDZ Mācību centrā Rīgā tika rīkots gada noslēguma pasākums. 

Sveicam visus LDz koncerna darbiniekus  un savus klientus 2018.gadā! Lai Jaunais gads ir piepildīts ar darbīgām dienām, labām domām, gandarījumu par paveikto, prieku par dzīvi un sapņiem, kas īstenojas! Lai kopīgā darbā izdodas sasniegt visus nospraustos mērķus!

 

LDZ Mācību centra kolektīvs