P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

15.septembrī  ar svinīgu apliecību pasniegšanu noslēdzās jau otrā VAS Latvijas dzelzceļš vadītāju izaugsmes programma, kuru sekmīgi beidza sešpadsmit LDz darbinieki.

VAS Latvijas dzelzceļš vadītāju izaugsmes programma tika izveidota, domājot par nākotni. Tās mērķis ir apmācīt esošos un topošos VAS “Latvijas dzelzceļš” vadītājus.

Profesionālās tālākizglītības iestāde "LDZ Mācību centrs" sveic Zinību dienā!

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir nodarbināto drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana darbā. Veicot darbus augstumā,  pretkritiena aizsardzības prasības ir viena no svarīgākajām darba aizsardzības sastāvdaļām.

Par darbu augstumā tiek uzskatīts tāds darbs, kas tiek veikts vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

2015.gada 30.jūnijā noslēdzās Personāla direkcija izsludinātais konkurss par “Labāko dzelzceļa tematikas ideju Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” teritorijas sienas labiekārtošanai”.

Neskatoties uz to, ka atsaucība varēja būt lielāka, tika iesniegti vērības cienīgi priekšlikumi ar idejām sienas izskata uzlabošanai. Konkursā tika vērtēta radošā izdoma un  atbilstība konkursa noteikumiem.

Visā pasaulē viens no uzņēmumu aktuālākajiem jautājumiem ir darba drošība. Arī koncernā “Latvijas dzelzceļš” darba drošībai ir veltīta īpaša nozīme. Nereti valda uzskats, ka vārdu savienojums “darba aizsardzība” asociējas ar grūti izprotamām normatīvo aktu prasībām un formālu pienākumu izpildi, tomēr droša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem darbinieku produktivitātei un veselības saglabāšanai.

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” tiek īstenoti dažādi pasākumi drošas un veselīgas darba vides veidošanai, viens no šādiem pasākumiem, protams, ir darbinieku izglītošana un informēšana.

Pages