P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

2015.gada 30.jūnijā noslēdzās Personāla direkcija izsludinātais konkurss par “Labāko dzelzceļa tematikas ideju Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” teritorijas sienas labiekārtošanai”.

Neskatoties uz to, ka atsaucība varēja būt lielāka, tika iesniegti vērības cienīgi priekšlikumi ar idejām sienas izskata uzlabošanai. Konkursā tika vērtēta radošā izdoma un  atbilstība konkursa noteikumiem.

Visā pasaulē viens no uzņēmumu aktuālākajiem jautājumiem ir darba drošība. Arī koncernā “Latvijas dzelzceļš” darba drošībai ir veltīta īpaša nozīme. Nereti valda uzskats, ka vārdu savienojums “darba aizsardzība” asociējas ar grūti izprotamām normatīvo aktu prasībām un formālu pienākumu izpildi, tomēr droša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem darbinieku produktivitātei un veselības saglabāšanai.

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” tiek īstenoti dažādi pasākumi drošas un veselīgas darba vides veidošanai, viens no šādiem pasākumiem, protams, ir darbinieku izglītošana un informēšana.

2015.gada maija mēnesī VAS „Latvijas dzelzceļš” izmantos vēl pēdējo lielisko iespēju, šajā Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansējuma plānošanas periodā, apmācīt savus darbiniekus un celt savu darbinieku kvalifikāciju ar Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansējuma piesaisti.

             Viena no VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatvērtībām un prioritātēm ir drošība, līdz ar to arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”  velta īpašu uzmanību mācību programmu sagatavošanai šajā jomā, kas ir vērstas uz drošas un veselīgas darba vides veidošanu.

            Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” ir izstrādātas vairākas mācību programmas darbinieku apmācībai jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm, darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbu veikšanai augstumā: “Darbs augstumā (minimālās prasības)” 8 ak/h, “Darbs augstumā” 24 ak/h, “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās” 24 ak/h.

Pages