Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

19. decembrī Profesionālās tālākizglītības iestādes LDz Mācību centrs padome apbalvoja labākos pasniedzējus, kā arī izteica lielu pateicību visiem pedagoģiskajā mācību procesā iesaistītajiem Latvijas dzelzceļa darbiniekiem, kuri kopā ar mācību centra profesionāļiem šogad apmācījuši 6200 koncerna darbiniekus!

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir izteikusi pateicību Profesionālas tālākizglītības iestādei “LDZ Mācību centrs” par iesaistīšanos  pedagogu  karjeras konsultantu apmācības projektā, veicot praktiskās mācības un palīdzot pedagogiem pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas lieti noderēs karjeras attīstības nodrošināšanai skolās.

Lai dzelzceļa kravu nosūtītāja kravu iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošajā sastāvā tiktu veikta pareizi, atbilstoši noteiktajai kartībai un prasībām, ir nepieciešami šim mērķim speciāli apmācīti atbildīgie darbinieki, kuri ir nokārtojuši tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams noteikta veida kravu iekraušanai un nostiprināšanai, un  spētu veikt dzelzceļa kravu iekraušanas, izvietošanas un nostiprināšanas darbu vadīšanu.

                    Š.g. 17.maijā noslēdzās Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” organizētās 40 stundu mācības “Būvdarbu tāmēšana”, kurās piedalījās speciālisti no  VAS Latvijas dzelzceļa  Ģenerāldirekcijas,  Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa un Ceļu distances.

Kursu vadīja  lektors Mag. Ing. Guntars Liepiņš.

Dažādi informatīvi videomateriāli un mācību filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par kvalitatīva darba izpildes jautājumiem, tāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" Personālas direkcijas Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” izsludina konkursu par mācību filmu, video rullīšu sagatavošanu Latvijas dzelzceļa speciā

Pages