P O T C P S S
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību, jo 2018.gada 25.maijā Latvijā tika piemērota ES Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR),kura nesa virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem.                                                                                           Arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” aktīvi iesaistījās koncerna Latvijas dzelzceļš darbinieku izglītošanā un sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvo tehnoloģi

Personas dati var būt jebkāda informācija.                                               Kas ir personas dati?                                                                              Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.                                                                       Kas ir datu subjekts?                                                                                Datu subjekts fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identifi

No 2015.gada LDZ Mācību centrs ļoti veiksmīgi realizē mācības darbu veikšanai augstumā. Lai nodrošinātu drošu darbu veikšanu augstumā atbilstoši 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, ir izstrādātas trīs neformālas izglītības programmas. It sevišķi ļoti atzinīgi ir novērtēta 24 ak/h izglītības programma “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās”, kas ir paredzēta industriālā alpīnista darbu veikšanai.

Izglītības iestāde ir tik stipra, cik stiprs ir tās pamats – vērtības, zināšanas, prasmes, kuras tiek atzītas un novērtētas izglītības iestādē.

Lai pierādītu LDZ Mācību centra izglītības kvalitāti, plānotu turpmāko attīstību un nepārtraukti pilnveidotu izglītības procesu, Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”  2017.gada nogalē uzsāka akreditācijas procesu.

Daugavpils Ēnu dienas pasākuma organizatori, “ēnas” un “ēnojamie” pēc labi padarīta darba. Foto Ilmārs Sprudzāns.

Latvijas dzelzceļa Daugavpils reģions Ēnu dienā viesmīlīgi uzņēma 11 jauniešus, dodot viņiem  iespēju iepazīt 8 dzelzceļa profesiju pārstāvju darba ikdienu. Šogad  Ēnu dienas dalībnieki bija ļoti rūpīgi pārdomājuši savu izvēli un mērķtiecīgi nolēmuši ēnot tieši Latvijas dzelzceļā strādājošo tehniska rakstura profesiju pārstāvjus. Par to liecina no skolēniem saņemtās motivācijas vēstules, piemēram, Daugavpils 3.vidusskolas 9.klases skolnieks NIKOLAJS rakstīja: “Gribu saistīt savu dzīvi ar dzelzceļu tāpat kā visi mani radinieki.

Pages