P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā ir izbūvēts jauns mācību poligons:  dzelzceļa pārmiju pārvedas komplekts  ar elektropievada garnitūru un sliežu ķēdi, kur pārmija tiek pārlikta no manevru kolonas.

Mācību poligons Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” izglītojamajiem paver jaunas iespējas, jo tagad varēs apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas,  bet arī, pašiem darbojoties drošā vidē, pārliecināties par savam zināšanām, pilnveidot praktiskās iemaņas  un labāk izprast dzelzceļa pārmiju pārvedu uzbūvi, funkcijas un darbību.

24.aprīlī ikgadējās VAS „Latvijas dzelzceļš” Lielās sakopšanas talkas ietvaros arī Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā raiti ritēja dažādi vides uzkopšanas un labiekārtošanas darbi.

Daba šim pasākumam bija veltījusi brīnišķīgu dienu, tādēļ  līdzi ņemot labu garastāvokli un strādāt gribēšanu,  kopīgā darbā apvienojās un iniciatīvu izrādīja viss Personāla direkcijas kolektīvs. Darbs tika paveikts godam un gūts gandarījums par to, ka LDZ Mācību centra teritorija kļuvusi vēl tīkamāka gan pašiem, gan tā apmeklētājiem  

Atvērto durvju nedēļas ietvaros 13.aprīlī uzņēmums “Latvijas dzelzceļš” Daugavpilī aicināja ciemos Latgales reģiona skolēnus. Lai tuvāk iepazītu koncerna Latvijas dzelzceļš (LDz) darbību un  nekļūdītos savas nākotnes profesijas izvēlē, šogad LDz uzņēmumu apmeklēt bija  nolēmuši Daugavpils 9.vidusskolas 8.klases skolēni.

Dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, LDZ velta liela uzmanību šim jautājumam. Šobrīd „Latvijas dzelzceļš” koncernā ir apstiprināta un darbojas Vides politika. Viens no virzieniem Vides politikas mērķu sasniegšanai ir darbinieku izglītošana. Tāpēc š.g.

Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” pagājušā gada nogalē ieguva Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta profesionālās izglītības programmu licences profesionālās pilnveides izglītības programmām ” Dzelzceļa satiksmes drošība, tās kontrole un uzraudzības nodrošināšana” P-10670 un „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” P-10671.  Šīs programmas atbilst valsts noteiktajiem standartiem, un iegūtās licences dod tiesības īstenot šīs programmas Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs”.

Pages