Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Viena no VAS „Latvijas dzelzceļš” pamatvērtībām un prioritātēm ir drošība, īpaša uzmanība uzņēmumā tiek veltīta drošas  darba vides veidošanai, darba aizsardzības noteikto prasību izpildei. Tāpēc laika posmā no š.g. 9.jūnija līdz 13.jūnijam LDZ Mācību centrs Rīgā organizēja 38 stundu mācību kursus „Motorzāģa un krūmgrieža operators”. Mācībās piedalījās darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai strādā ar motorzāģi un krūmgriezi un kuriem saskaņā ar MK 02.05.2012.

2014.gada 28.maijā LDZ Mācību centra durvis bija plaši vērtas apmeklētājiem - VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienību  un atkarīgo meitu sabiedrību vadītājiem, kā arī par personālu vadību atbildīgajiem darbiniekiem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja  VAS „Latvijas dzelzceļš” Personāla direktore L.Smiltniece, akcentējot LDZ Mācību centra nozīmi visa LDz koncerna darbinieku izglītošanā.

Saskaņā ar  2006.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” dzelzceļa speciālistiem, kuru profesiju saraksts ir minēts šo noteikumu pielikumā Nr.1, vai darbiniekiem, kuri pilda dzelzceļa speciālista darba pienākumus, ir nepieciešams kārtot dzelzceļa speciālista profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu.

Lai varētu nodrošināt pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām nediskriminējošas pārvietošanās iespējas vilcienā un ar to saistītajā infrastruktūrā un sniegtu pilnvērtīgu palīdzību šādiem pasažieriem,  Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” aprīļa nogalē organizēja mācību kursus „Pasažieru pārvietošana ar ratiņkrēsliem”. Kursi bija paredzēti "Latvijas dzelzceļa" personāla, kas sniedz šādus pakalpojumus,  teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu gūšanai. Mācību kursi notika gan Rīgā, gan Daugavpilī.

Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs” Daugavpilī š.g. 22. un 23.aprīlī tika organizēts mācību kurss „Pacēlāju operators darbam ar pacēlājiem NIFTY lift-140 un ПМ‑0104”, kura laikā  VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances darbiniekiem tika sniegtas gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas darbam ar šo tehniku.

Pages