P O T C P S S
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
 
25
 
26
 
 
 
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Ugunsdrošība darba vietā

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot par objekta ugunsdrošību  atbildīgos darbiniekus, kas spēj patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus savas kompetences ietvaros, ievērojot ugunsdrošības noteikumu prasības komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri atbild par ugunsdrošību darba vietās, veic ugunsdrošības instruktāžu, izstrādā rīcības plānus, instrukcijas, veic instruktāžas no 10-50 darbiniekiem, kontrolē priekšrakstu, aktu izpildi un brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienību darbu 

Tēmas: 
 • Vispārīgās ziņas par  ugunsdrošību reglamen-tējošiem tiesību un normatīvajiem aktiem. LDZ normatīvie akti ugunsdrošības jomā
 • MK 17.02.2004. noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības Ugunsdrošības pamatprincipi
 • Ugunsdzēsības aparātu klasifikācija, ekspluatācija un pielietošana
 • Degšanas process, vielu ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības rādītāji
 • Ugunsgrēka bīstamie faktori
 • Par ugunsdrošību atbildīgo personu darba organizēšana
 • Ugunsdrošības īpatnības dažādas nozīmes ēkās un telpās
 • Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
 • Vispārīgās ziņas par automātiskajām un manuālajam ugunsdzēsības iekārtām
 • Vispārīgās ziņas par  ugunsdzēsības ūdensapgādi
 • Praktiskā ugunsgrēka dzēšana
 • Ieskaite
Stundu skaits: 

20 akadēmiskās stundas (t.sk. 3 ak/h praktiskās nodarbības)

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 26.09.2018 līdz 28.09.2018
 • 09:00 līdz 12:15
Daugavpils Pieteikties