P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
 
 
21
 
22
 
 
 
 
 
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

SAP HR atskaites

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt vai papildināt zināšanas SAP HR atskaišu modulī, lai  varētu efektīvi un produktīvi strādāt šajā sistēmā

Papildus informācija: 

*Mācību kursa programma paredzēta koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri strādā ar SAP HR moduli (personāla uzskaite un algas aprēķins) vismaz gadu

Tēmas: 
  • Personāla uzskaites struktūra sistēmā
  • Darbinieku datu atspogu-ļošana infotipos
  • Pieejas tiesību veidoša-nas pamatprincipi
  • Jaunumi darbā ar SAP programmatūru
  • Sarakstu pārveidošana labvēlīgā izskatā
  • Atskaišu vērtību aizpildīšana
  • Tabulas veidu atskaišu konfigurēšana
  • Atskaišu palaišana fona režīmā un rezultātu apskate
  • Konkrētu atskaišu veido-šana un apskate
  • Darbs MS Excel vidē
  • Izdruka no SAP sistēmas
  • Fotogrāfiju attēlošanas pievienošana
  • Atbildes uz jautājumiem un zināšanu pārbaudes tests
Stundu skaits: 

8

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
  • 08.05.2018
  • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties