P O T C P S S
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
 
25
 
26
 
 
 
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

SAP HR atskaites

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt vai papildināt zināšanas SAP HR atskaišu modulī, lai  varētu efektīvi un produktīvi strādāt šajā sistēmā

Papildus informācija: 

*Mācību kursa programma paredzēta koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri strādā ar SAP HR moduli (personāla uzskaite un algas aprēķins) vismaz gadu

Tēmas: 
 • Personāla uzskaites struktūra sistēmā
 • Darbinieku datu atspogu-ļošana infotipos
 • Pieejas tiesību veidoša-nas pamatprincipi
 • Jaunumi darbā ar SAP programmatūru
 • Sarakstu pārveidošana labvēlīgā izskatā
 • Atskaišu vērtību aizpildīšana
 • Tabulas veidu atskaišu konfigurēšana
 • Atskaišu palaišana fona režīmā un rezultātu apskate
 • Konkrētu atskaišu veido-šana un apskate
 • Darbs MS Excel vidē
 • Izdruka no SAP sistēmas
 • Fotogrāfiju attēlošanas pievienošana
 • Atbildes uz jautājumiem un zināšanu pārbaudes tests
Stundu skaits: 

8

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties