Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" mācību centrs ikmēneša jaunumus ievadiet savu e-pastu:

Mācību kursi

Pirmās palīdzības sniegšana

Mērķis: 


 • 20.06.2001. Darba aizsardzības likuma un 14.08.2012. MK noteikumu Nr.557 ”Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” prasību izpilde

 • nodrošināt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.
Dalībnieki: 

Darbinieki, kuriem saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nepieciešama apmācība pirmās palīdzības sniegšanā.

Tēmas: 


 • Ievads

 • Rīcība negadījuma vietā (rīcības shēma, steidzams izsaukums, ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums)

 • Šoks

 • Dzīvībai bīstama asiņošana

 • Termiskie bojājumi (pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi)

 • Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

 • Elektrotraumas

 • Slīkšana

 • Traumas

 • Amputācijas

 • Dzīvnieku izraisīti bojājumi

 • Svešķermeņi

 • Cietušā transportēšana

 • Daudzi cietušie vienlaikus

 • Slimības

 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

 • Glābēja drošība

 • NoslēgumsStundu skaits: 

12

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties