Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs

Mērķis: 

Iegūt nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas eksāmenu kārtošanai, lai saņemtu krūmgrieža, motorzāģa vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecību

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai lieto krūmgriezi vai motorzāģi un kuriem saskaņā ar MK noteikumiem nepieciešams krūmgrieža vai motorzāģa vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments

Tēmas: 
 • mežistrādes procesā veicamie darbi;
 • mežsaimnieciskās un tehnoloģiskās prasības;
 • mežaudžu kopšanas īpatnības;
 • krūmu retināšana un nogriešana;
 • vispārējie darba drošības tehnikas noteikumi strādājot ar krūmgriezi;
 • griešanas parametri;
 • kokzāģēšanas griezējinstrumenti;
 • motorzāģa, krūmgriežu konstrukcija, ekspluatācija un pielietošana;
 • individuālais un mašīnas drošības aprīkojums;
 • drošības aprīkojuma  kontrole, apkope un serviss;
 • vispārējās darba drošības instrukcijas;
 • likumdošana vides aizsardzības jomā;
 • ekoloģiskā drošība;
 • vidi saudzējoša mežsaimniecība;
 • mācību prakse;.
 • kvalifikācijas eksāmens.
Stundu skaits: 

32 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 28.10.2019
 • 29.10.2019
 • 30.10.2019
 • 31.10.2019
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties