Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs

Mērķis: 

Iegūt nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas eksāmenu kārtošanai, lai saņemtu krūmgrieža, motorzāģa vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecību

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai lieto krūmgriezi vai motorzāģi un kuriem saskaņā ar MK noteikumiem nepieciešams krūmgrieža vai motorzāģa vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments

Tēmas: 
 • mežistrādes procesā veicamie darbi
 • mežsaimnieciskās un tehnoloģiskās prasības
 • mežaudžu kopšanas īpatnības
 • krūmu retināšana un nogriešana
 • vispārējie darba drošības tehnikas noteikumi strādājot ar krūmgriezi
 • griešanas parametri
 • kokzāģēšanas griezējinstrumenti
 • motorzāģa, krūmgriežu konstrukcija, ekspluatācija un pielietošana
 • individuālais un mašīnas drošības aprīkojums
 • drošības aprīkojuma  kontrole, apkope un serviss
 • vispārējās darba drošības instrukcijas
 • likumdošana vides aizsardzības jomā
 • ekoloģiskā drošība
 • vidi saudzējoša mežsaimniecība
 • mācību prakse
 • kvalifikācijas eksāmens
Stundu skaits: 

32 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 23.07.2018 līdz 26.07.2018
 • 09:00 līdz 16:15
Ventspils Pieteikties