P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
15
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
22
 
 
24
 
 
26
 
27
 
 
 
 
31
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

E-apmācība. Pamatzināšanas datorlietošanā

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem pamatzināšanas par datora aparatūru un programmatūru, kā arī Windows 7 darba vidi

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri amata pienākumu veikšanai izmanto datortehniku

Tēmas: 
  • Datora aparatūra un programmatūra
  • Windows 7 darba vide,- Uzdevums Nr.1
  • Lietojumprogrammas
  • Tastatūra. Teksta ievades pamatprincipi
  • Datņu un mapju pārvaldība- Uzdevums Nr.2- Uzdevums Nr.3
  • Internets un e-pasts- Uzdevums Nr.4
  • Ieskaites uzdevums - Pamatzināšanas
  • Noslēguma ieskaites tests – Pamatzināšanas
Stundu skaits: 

~35 akadēmiskās stundas: ievadinstruktāža patstāvīgam darbam e-apmācību vidē 2 ak/st. 15 min;  patstāvīgās mācības e-apmācību vidē ~30 ak/st., kontaktstundas 2 ak/st. 25 min, noslēguma ieskaites tests 40 min.

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
  • 31.05.2018
  • 10:00 līdz 14:00
Daugavpils Pieteikties