P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi un reglamentējošie normatīvie akti dalībniekiem, kuriem ir darba pieredze dzelzceļa jomā

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt vai papildināt zināšanas dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos un reglamentējošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu un uzlabotu dzelzceļa satiksmes drošību

Dalībnieki: 

Dalībnieki, kuriem saskaņā ar  2006.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” , nepieciešams kārtot dzelzceļa speciālista profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu

Tēmas: 
 • Likumi, normatīvie akti, noteikumi, tehniskie dokumenti, instrukcijas;
 • VAS ”Latvijas dzelzceļš” un LDz koncerna organizatoriskā struktūra, struktūru savstarpējā sadarbība, sadarbība ar starptautiskajām organizācijām;
 • Sliežu ceļš un sliežu ceļa saimniecība;
 • Sadales punkti;
 • Signalizācijas, sakaru sistēmas un iekārtas;
 • Elektroapgāde;
 • Ritošais sastāvs un to saimniecības;
 • Pārvadājumu organizācija;
 • Vilcienu kustības organizācija;
 • Informācijas tehnoloģijas;
 • Ekonomiskie rādītāji, tehniskās attīstības projekti;
 • MK 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi";
 • MK 2008.gada 2.janvāra noteikumi Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi";
 • MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbildības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā";
 • Latvijas standarts LVS 282:2005 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti”.
Stundu skaits: 

40 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties