Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Dzelzceļa kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot atbildīgos darbiniekus, kuri spētu veikt dzelzceļa kravu iekraušanas, izvietošanas un nostiprināšanas darbu vadīšanu

Dalībnieki: 

Atbildīgie darbinieki par dzelzceļa kravu pareizu iekraušanu un  nostiprināšanu

Tēmas: 
 • Ievads
 • Kravu novietošanas un nostiprināšanas prasības
 • Kravu iekraušanas gabarīti
 • Ritošais sastāvs kravu pārvadāšanai
 • Pieļaujamās slodzes uz platformas un pusvagona virsbūves elementiem
 • Kravu un vagonu sagatavošana pārvadāšanai
 • Dzelzceļa kravu stiprināšanas līdzekļi
 • Kravu izvietošanas un nostiprināšanas vagonos aprēķina metodika
 • Garmēra kravu izvietošanas prasības un nostiprināšanas īpatnības
 • Kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu 2-13 sadaļas pielietošana, veicot kravu  izvietošanu un nostiprināšanu (SMGS 3. Pielikums, stājas spēkā ar 01.07.2015. Līdz 01.07.2015 spēkā ir SMGS 14.Pielikums)
 • Gāžamkravu un beramkravu izvietošana vagonos
 • Vagonu saglabāšanas nodrošināšana, veicot kravu iekraušanu un izkraušanu (GOST 22235)
 • Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaude
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties