P O T C P S S
1
 
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Darbs augstumā

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot speciālistus darbam augstumā, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, spētu pareizi novērtēt situāciju un veikt pasākumus  kritienu riska novēršanai, veicot darbus 5 m augstumā virs 5 m.

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar  LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, veic darbus 5 m augstumā un virs 5 m (augstkāpēja darbs).

Tēmas: 
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
 • Darba aizsardzības noteikumi
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai
 • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana
 • Darba organizācija un aprīkojuma izvēle konkrētās darba situācijās, veicot darbus augstumā
 • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
 • Praktisko iemaņu gūšana darbu veikšanai augstumā
 • Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaudes tests
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 30.05.2017
 • 31.05.2017
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties