P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
9
 
10
 
11
 
 
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
28
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Darba aizsardzība uzņēmumā

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā darbiniekiem sniegt, papildināt vai uzlabot zināšanas darba aizsardzības procesa nodrošināšanā uzņēmumā 

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuru darba pienākumi saistīti ar darba aizsardzības uzraudzību uzņēmumā, darba aizsardzības pasākumu izpildes kontroli, drošas darba vides veidošanu, uzticības personas

Tēmas: 
 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
 • Darba vides riska faktori
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšana
 • Instruktāžas
 • Nelaimes gadījumu darba vietā fiksēšana
 • Nelaimes gadījumu noteikšana un dokumentācijas aizpildīšana
 • Elektrodrošības pamati
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Darba aizsardzības prasības darba vietā
 • Drošības zīmes
 • Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaude
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 13.03.2018 līdz 14.03.2018
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties