P O T C P S S
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētāju un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoru apmācība.

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt un papildināt teorētiskās  zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar vadāmiem no zemes kravas celtņiem, gūt zināšanas, prasmes un praktiskajās nodarbībās iemaņas  stropēšanas darbu veikšanā, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtības un drošu paņēmienu pielietošanā 

 

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (darbu izpildītāji)

Tēmas: 
 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
 • Pamatziņas par kravas celtņiem;
 • Kravas celtņu satveršanas ierīces un palīgierīces;
 • Darbs ar kravām;
 • Darbu drošas veikšanas un darba drošības nodrošinā-šanas kārtība darbos ar sijceltņi;
 • Vadības pults ar normāli izslēgtiem kontaktoriem ierīkošanas nepieciešamība, pārbaudes veikšana pogu atgriešanai sākuma stāvoklī;
 • Elektrodrošības pamati;
 • Pratisko iemaņu apgūšana.

 

Stundu skaits: 

24 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 26.11.2019
 • 27.11.2019
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties