P O T C P S S
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
 
25
 
26
 
 
 
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Darbu izpildītāju spiedieniekārtās apmācība

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem papildināt un gūt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar  spiedieniekārtām

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (darbu izpildītāji un atbildīgie speciālisti)

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtam
  • Vispārējās prasības spiedieniekārtas konstrukcijai
  • Materiāli, ko izmanto spiedieniekārtu izgatavošanā
  • Spiedieniekārtas armatūra, kontroles un mēraparāti, drošības ierīces
  • Spiedieniekārtas uzstādīšana, reģistrācija, tehniskā pārbaude, atļauja ekspluatācijai
  • Spiedieniekārtas uzraudzības organizē-šana, apkope un remonts
  • Standartizācija
  • Tehniskie noteikumi, kuri jāievēro darbu veikšanas laikā
  • Atbildes uz jautājumiem, noslēguma pārbaudījums
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties