P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
 
 
30
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi

Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Darbu izpildītāju spiedieniekārtās apmācība

Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem papildināt un gūt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar  spiedieniekārtām

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (darbu izpildītāji un atbildīgie speciālisti)

Tēmas: 
 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtam;
 • Vispārējās prasības spiedieniekārtas konstrukcijai;
 • Materiāli, ko izmanto spiedieniekārtu izgatavošanā;
 • Spiedieniekārtas armatūra, kontroles un mēraparāti, drošības ierīces;
 • Spiedieniekārtas uzstādīšana, reģistrācija, tehniskā pārbaude, atļauja ekspluatācijas;
 • Spiedieniekārtas uzraudzības organizē-šana, apkope un remonts;
 • Standartizācija;
 • Tehniskie noteikumi, kuri jāievēro darbu veikšanas laikā.

 

Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 21.07.2020 līdz 22.07.2020
 • (Laiks tiks precizēts)
Daugavpils Pieteikties
 • 21.07.2020
 • 22.07.2020
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties
 • 12.08.2020
 • 13.08.2020
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties