P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Seminārs Aktualitātes vides aizsardzībā

Dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, LDZ velta liela uzmanību šim jautājumam. Šobrīd „Latvijas dzelzceļš” koncernā ir apstiprināta un darbojas Vides politika. Viens no virzieniem Vides politikas mērķu sasniegšanai ir darbinieku izglītošana. Tāpēc š.g. 3.februārī Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs” Daugavpilī tika organizēts seminārs „Aktualitātes vides aizsardzībā”, uz kuru bija sapulcējušies par vides aizsardzību atbildīgie darbinieki no visām LDZ koncerna struktūrām. Patīkami bija tas, ka seminārā piedalījās ne tikai LDZ darbinieki, bet arī Daugavpils lielāko rūpniecības uzņēmumu pārstāvji. Semināra laikā tika izskatīti uzņēmumam aktuālie jautājumi vides aizsardzības jomā un izmaiņas vides aizsardzības normatīvajos aktos. Uz semināru bija uzaicināts arī pārstāvis no Valsts vides dienesta, kas iepazīstināja ar Valsts vides datu un informāciju sistēmas TULPE darbību.

Semināra laikā tika uzsvērts, ka tikai kopīgiem spēkiem var realizēt LDZ Vides politikas mērķus uz uzdevumus, sniegt cilvēkiem un videi drošus pakalpojumus un veidot pozitīvu Koncerna tēlu.